IPSC Gruppträning på Kristianstads PK

Gruppträning på C banan. Basic träning: Drag - magasinsbyte - vänster/höger skytte - bordsstart - skytte runt väggar/luta sig ut, skjuta på en fot. Skytteövningar: 3-6-9-12-15-18-21 meter, mm. Antal skott: 100-150 skott, beroende på antal skyttar och hur piggt ditt avtryckarfinger är :-)

Registration closed


Starts Dec. 16, 2017, noon (CET) and ends Dec. 16, 2017, 3 p.m. add to your iCal/Calendar

Handgun match Level I. Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Divisions: Custom

Max 16 competitors allowed, currently 6 registered (6 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration is closed, will open Dec. 2, 2017, noon (CST)
Squadding is open for approved competitors

Result and scores only shown to organizers. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.

No stages registered:Detailed information

Samling i C hallen 12:00, vi håller på till runt 1400. Kan bli längre beroende på antal skyttar och intresse. Vi varvar teori, torrövningar och skytte under dagen. OBS. Blir vi fler än 8 skyttar så delas gruppen upp på 2 squader. Sq 1 från 12.00 till 13.15 och Sq 2 från 13.30 - 14.45. Detta för att öka chansen att alla skyttar hinner få hjälp och ses när de tränar.